دریل کاری

با ثبت درخواست در این سرویس می توانید متخصصان مربوط به دریل کاری را جستجو کنید. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- دریل کاری به منظور نصب پرده

- دریل کاری به منظور نصب رگال

- دریل کاری به منظور نصب تابلو و لوستر


قیمت دریل کاری به شرح زیر است:

قیمت دریل کاری

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل ساختمانی اینجا کلیک کنید.