ثبت درخواست خدماتساختمانی
ثبت درخواست خدمات نقاشی ، بنایی ، گچکاری و ...
بنر
طرح مالی کارگشا (لیزینگ)در طرح مالی کارگشا، کارفرمایان می توانند با توجه به شرایط پرداخت خود، طبق قوانین و مقررات حاکم بر صنعت تسهیلات، هزینه اجرای پروژه خود را تامین کنند.
دوره پرداخت
شش ماهیکساله
نوع پرداخت
آنیسه ماهه
تعداد پرداخت ها (فقره)
۲ فقره۳ فقره۶ فقره
مبلغ در خواستی:
۰ تومان
تومان
کمیسیون لیزینگ :۰ تومان
مبلغ برای هر فقره چک :۰ تومان

چرا کارگشا؟

کارگشا تنها پلتفرم تخصصی در حوزه صنعت ساختمان است که همه متخصصین این صنعت را زیر یک سقف جمع کرده است.

خدمات ساختمانی

کارگشا ارائه دهنده 0 تا 100 خدمات تخصصی ساختمان

جلب اعتماد مشتری

احراز هویت و احراز صلاحیت متخصصین

پشتیبانی

پشتیبانی تخصصی و حقوقی مشتری و متخصص

اپلیکیشن موبایل کارگشا

شما می توانید به صورت کامل از تمام امکانات کارگشا در سوپر اپلیکیشن کارگشا استفاده کنید و در خواست های خودتان را در آنجا ثبت کنید.

یک پلتفرم، برای تمامی نیاز ها