دیوارچینی با بلوک سفالی

دیوارچینی با بلوک سفالی از ابتدایی‌ترین کارهای ساختمانی است. از جمله کاربردهای بلوک‌های سفالی ساخت دیوارهای باربر، ساخت تیغه‌های جدا کننده از نوع سفال‌های سوراخ‌دار، ساخت طاق ضربی بین تیرآهن‌ها، ساخت سقف‌های تیرچه بلوک و ساخت کف ساختمان‌ها است. 

قیمت اجرای دیوارچینی با بلوک سفالی به شرح زیر است:

دیوارچینی با بلوک سفالی


برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.