تشخیص ترکیدگی لوله

این سرویس برای رفع سریع و اورژانسی تشخص ترکیدگی لوله ایجاد شده است. در صورت مشاهده موارد زیر می توانید در این سرویس ثبت درخواست نمایید:

- ترکیدگی ناگهانی لوله های تاسیساتی 

- تغییرات شدید دما مثل یخ زدگی در لوله ها که باعث ترکیدگی می شوند.

- افزایش فشار آب که باعث شکستگی لوله می شود.


قیمت تشخیص ترکیدگی لوله به شرح زیر است:

قیمت تشخیص گرفتگی لوله

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل ساختمانی اینجا کلیک کنید.