loadingصفحه در حال بارگذاری می باشد ...
loadingصفحه در حال بارگذاری می باشد ...

 • سرویس‌ها
 • مشاوره

نماینده من

سرویس‌ها

سرویسی برای شما وجود ندارد.

پاسخ به سوالات اولیه و تعریف پروژه
با یاسخ به سوالات مربوطه و تعریف پروژه در سامانه کارگشا قدم اول در ثبت درخواست را بردارید.
مشخص کردن زمان انجام پروژه و آدرس
با مشخص کردن زمان انجام و آدرس پروژه و آپلود تصاویر پروژه، درخواست خود را ثبت نهایی کنید.
در انتظار قبول در خواست از سمت متخصصین
پس از ثبت نهایی، درخواست شما به متخصصان مربوطه ارجاع داده شده و پس از ثبت پیشنهاد متخصصان، با انتخاب شما، متخصص شروع به کار می کند.
متخصصان فعال در زمینه های مختلف ساختمانی

پروژه خود را ثبت کنید و تجربه جدیدی از ارائه خدمات ساختمانی با کارگشا را تجربه کنید.

 • Banner Picture
  رضا شیری
  ۳ سال فعال در کارگشا
 • Banner Picture
  محمد دارابی
  ٥ سال فعال در کارگشا
 • Banner Picture
  جاوید خاقانی
  ۳ سال فعال در کارگشا
 • Banner Picture
  سید میثاق حمزه ...
  ٥ سال فعال در کارگشا
سوالات متداول