نیلینگ و انکراژ

انکراژ در واقع شامل تاندون‌های پیش‌تنیده دائمی تزریق شده با سیمان هستند که در خاک و سنگ برای مهار و کنترل المان‌های سازهای مانند دیوار (نگهداری گود) یا دال‌ها استفاده می‌شود. مهارها در سوراخ‌های حفاری شده نصب می‌شوند و تا بار طراحی پیش تنیده می‌گردند تا بدین وسیله نیروی مقاومت مورد نیاز را بسیج و از زمین به المان‌های سازه‌ای منتقل کنند. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- اجرای نیلینگ 

- اجرای انکراژ

قیمت اجرای نیلینگ و انکراژ به شرح زیر است:

قیمت نیلینگ و انکراژ

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.