قالب بندی فلزی تیر و ستون

در سازه های بتنی برای شکل دادن به بتن از قالب، قبل از بتن ریزی استفاده می شود. با توجه به ابعاد مورد نیاز، قالب تیر و ستون در پیرامون آن اجرا می گردد و بعد از عملیات بتن ریزی قالب ها باز شده و سطح بتن به صورت یکنواخت در می آید. قالب بندی ساختمان های بتنی در واقع یکی از مراحل اجرای اسکلت بتنی است که به صورت موقت یا دائمی در هنگام بتن ریزی برای نگهداری بتن ها مورد استفاده قرار می گیرد. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- اجرای قالب بندی فلزی تیر و ستون

قیمت اجرای قالب بندی فلزی تیر و ستون به شرح زیر است:

قیمت قالب بندی فلزی تیر و ستون

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.