خاکبرداری با دست

به کلیه عملیاتی که جهت هموار کردن و آماده سازی زمین‌ها، پاک‌سازی بستر و حریم راه، خاکریزی و خاکبرداری برای مقاصد مختلف عمرانی مانند راهسازی و ساختمان سازی انجام می‌شود، عملیات خاکی گفته می‌شود. عملیات خاکی باید بر اساس نقشه‌های اجرایی و با دستورات دستگاه نظارت انجام گیرد. در واقع در نقشه‌های اجرایی ابعاد و اندازه‌های لازم برای تمامی بخش‌های عملیات خاکی مانند خاکریزی و خاکبرداری یا به عبارتی حجم عملیات خاکی، چگونگی آن، عمق، نوع پایدارسازی احتمالی و ... مشخص شده است. خاکبرداری یک بخش از عملیات خاکی است که با توجه به شرایط و استانداردها می‌تواند به صورت دستی انجام شود. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- خاکبرداری دستی

- رگلاژ کف گود

- رگلاژ دیوار گود

قیمت اجرای خاکبرداری دستی به شرح زیر است:

قیمت خاکبرداری دستی

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.