سیستم صاعقه گیر

وظیفه صاعقه گیر حفاظت از ساختمان ها و تاسیسات در برابر صاعقه است تا آسیب فیزیکی به ساختمان و تاسیسات وارد نشده و در آنها آتش سوزی ناشی از برخورد صاعقه ایجاد نگردد. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- طراحی سیستم صاعقه گیر

- نصب صاعقه گیر

قیمت نصب سیستم صاعقه گیر به شرح زیر است:

قیمت صاعقه گیر

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.