اجرای سیستم آبیاری

اجرای سیستم آبیاری با توجه به استفاده از محوطه متفاوت است. سیستم آبیاری به 2 دسته تقسیم می شود که عبارتند از: آبیاری با روش سطحی و آبیاری با روش تحت فشار. در آبیاری سطحی لوله هایی که دارای روزنه های خروج آب هستند بر روی خاک قرار می گیرند و بدین ترتیب گیاهان آبیاری می شوند. آبیاری تحت فشار به دو روش بارانی و قطره ای انجام می شود. که نسبت به آبیاری سطحی مزایای بیشتری دارد، از جمله حفظ پوکی خاک، آبیاری تمامی گیاهان، کاهش تبخیر سطحی و غیره. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- طراحی سیستم آبیاری

- اجرای سیستم آبیاری

قیمت اجرای سیستم آبیاری به شرح زیر است:

اجرای سیستم آبیاری


برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.