نصب و تعویض لوستر

این سرویس به شما در جستجوی متخصصان خرده کاری که نصب و تعویض لوستر را انجام می دهند، کمک می کند. فعالیت های قابل ارائه در این سرویس عبارت است از:

- نصب لوستر

- تعویض لوستر


قیمت نصب و تعویض لوستر به شرح زیر است:

قیمت نصب و تعویض لوستر

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل ساختمانی اینجا کلیک کنید.