زهکشی عمیق

یکی از مشکلات بسیار مهمی که سازندگان در هنگام گودبرداری ساختمان با آن مواجه هستند در واقع وجود آب در بستر سازه است که ممکن است سطحی یا زیرزمینی باشد. به فرآیندی که طی آن جریان آبرو کنترل شده و از نفوذ آب به فونداسیون و دیوارهای حائل در سازه جلوگیری به عمل می‌آید زهکشی گود ساختمانی گفته می‌شود. روش‌های زهکشی گود شامل زهکش سطحی، زهکش نیمه عمیق و زهکش عمیق است که با توجه به ویژگی های هر سایت، مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت اجرای زهکشی عمیق به شرح زیر است:

قیمت اجرای زهکشی عمیق

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.