خدمات باغبانی

انسان‌ها همواره توجه ویژه‌ای به آبادانی و سرسبزی محیط اطراف خود داشته‌اند؛ چه در گذشته که رونق باغداری و باغبانی بسیار گسترده‌تر بوده و چه امروزه که با وجود مدرنیته و زندگی شهری همچنان انسان‌ها به فکر آوردن طبیعت و سرسبزی به درون خانه‌های خود افتاده‌اند. گرایش به ساختمان‌های سبز، باغچه‌های عمودی، روف گاردن یا همان بام سبز و تراس سبز از جمله مصادیق پیوند باغبانی با معماری و ساختمان است. از سوی دیگر شهرنشینی باعث شده که بسیاری از افراد یا وقت کافی برای رسیدگی و مراقبت از باغچه‌ها و گیاهان خود را ندارند و یا دانش کافی در این باره کسب نکرده‌اند خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- هرس کردن گیاهان

- سم پاشی

- تعویض خاک 

- کاشت گل و گیاه

- کود دهی

- بیل زدن و کندن علف

قیمت باغبانی به شرح زیر است:

قیمت باغبانی


برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.