آرماتوربندی فونداسیون

آرماتوربندی ساختمان یکی از مراحل اجرای سازه‌های اسکلت بتنی است. تحمل پذیری بتن در برابر نیروهای فشاری زیاد است، در حالیکه در برابر نیروهای کششی و نیروهای برشی ناشی از عواملی مثل باد و زمین لرزه تحمل پذیر نیست. از این رو با استفاده از فرآیند آرماتوربندی در اجرای اسکلت بتنی، سازه در مقابل نیروهای ناشی از بادهای شدید و زلزله نیز مقاوم می‌گردد. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- اجرای آرماتوربندی فونداسیون

قیمت اجرای آرماتوربندی فونداسیون به شرح زیر است:

قیمت آرماتوربندی فونداسیون

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.