خدمات رفع نشتی لوله آب

این سرویس برای رفع سریع و اورژانسی مشکلات پیش آمده در خصوص رفع نشتی و تعمیر لوله های فاضلاب ایجاد شده است. در صورت مشاهده موارد زیر می توانید در این سرویس ثبت درخواست انجام دهید:

- نشت آب ناگهانی از لوله های تاسیساتی 

- زنگ زدگی در لوله های آب که باعث نشت آب می شود.

- افزایش فشار آب که باعث شکستگی لوله می شود.

- نشت آب در سرویس بهداشتی

- تغییر رنگ دیوار به دلیل نشت آب

- نشت آب از لوله های تاسیساتی در سقف


قیمت رفع نشتی لوله های آب به شرح زیر است:

قیمت رفع نشتی لوله آب

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.