نصب اطفا حریق

نصب سیستم اطفا حریق یکی از مهمترین تاسیسات ساختمانی است تا در هنگام بروز مشکل از پیش آمدهای ناگوار جلوگیری به عمل می آورد. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- طراحی به منظور جای گذاری سیستم

- نصب تجهیزات اطفا حریق


قیمت نصب اطفا حریق به شرح زیر است:


برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.