اجرای سقف یوبوت

اجرای سقف یوبوت (دال بتنی مجوف دو پوش) یکی از انواع سقف یا طاق است که دهانه و ارتفاع سازه بدون نیاز به نصب ستون را افزایش داده و معمولا برای واحدهای تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- طراحی سقف یوبوت

- اجرای سقف یوبوت

قیمت اجرای سقف یوبوت به شرح زیر است:

قیمت اجرای سقف یوبوت

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.