سازه نگهبان خرپایی

اجرای سازه نگهبان خرپایی متداول‌ترین روش پایدارسازی گودبرداری در مناطق شهری جهت گودهایی با عمق متوسط است. پایدارسازی گود با استفاده از سازه نگهبان خرپایی به دلیل انعطاف در اجرا و ایمنی جداره گود، در مناطق شهری به ویژه در ساختمان‌های بلند و برج‌ها در مجاورت با منازل مسکونی بسیار کارآمد است. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- اجرای سازه نگهبان خرپایی

قیمت اجرای سازه نگهبان خرپایی به شرح زیر است:

قیمت اجرای سازه نگهبان خرپایی

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.