اجرای سقف پیش تنیده

سقف پیش تنیده به سقفی گفته می‌شود که در آن با استفاده از کابل یک تنش ثابت در بتن ایجاد کرده تا ظرفیت باربری بتن در آن بالا رود، بار مرده و زنده وارد شده به سقف خنثی شود و در نهایت مقاومت آن با صرف مصالح و هزینه کمتر افزایش یابد. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- طراحی سقف پیش تنیده 

- اجرای سقف پیش تنیده

قیمت اجرای سقف پیش تنیده به شرح زیر است:

قیمت اجرای سقف پیش تنیده

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.