اجرای سقف کوبیاکس

سقف کوبیاکس (cobiax) یک سیستم سقف جدید است که از نظر سازه‌ای بر مبنای سقف‌های دال بتنی دوطرفه ساخته می‌شود. سقف کوبیاکس در خانواده سقف دال مجوف قرار می گیرد. قالب‌های سقف کوبیاکس در واقع گوی‌های توخالی از جنس پلی‌اتیلن هستند. اساس طراحی سقف کوبیاکس، سقف بتنی دال دوطرفه، با این تفاوت که هسته بتن مرکزی در محل‌هایی که کاربرد سازه‌ای ندارد با گوی‌های توخالی جایگزین می‌شود. با شکل گیری غشای بتنی مستحکم در قسمت فوقانی و تحتانی دال، به همراه شکل گیری شبکه تیرچه‌های داخلی در دو امتداد، در اثر قرار دهی گوی‌ها در سرتاسر فضای میانی دال بتنی، می‌توان باربری مناسبی را برای این دال متصور شد. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- طراحی سقف کوبیاکس

- اجرای سقف کوبیاکس

قیمت اجرای سقف کوبیاکس به شرح زیر است:

اجرای سقف کوبیاکس

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.