دیوار حائل

دیوار حائل، دیواری است که فشار ناشی از اختلاف تراز به وجود آمده به سبب خاکریزی، خاکبرداری یا سایر عوامل طبیعی را تحمل کرده و آن را به صورت پایدار حفظ می‌کند. در موارد زیر می توانید در این سرویس ثبت درخواست کنید:

- به منظور پایداری خاک گود

قیمت اجرای دیوار حائل به شرح زیر است:

قیمت اجرای دیوار حائل

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.