زهکشی سطحی

یکی از مشکلات بسیار مهمی که سازندگان در هنگام گودبرداری ساختمان با آن مواجه هستند در واقع وجود آب در بستر سازه است که ممکن است سطحی یا زیرزمینی باشد. به فرآیندی که طی آن جریان آبرو کنترل شده و از نفوذ آب به فونداسیون و دیوارهای حائل در سازه جلوگیری به عمل آید زهکشی گود ساختمانی گفته می شود. روش‌های زهکشی گود شامل زهکش سطحی، زهکش نیمه عمیق و زهکش عمیق است که با توجه به ویژگی های سایت مورد استفاده قرار می گیرند. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- اجرای زهکشی سطحی

قیمت اجرای زهکشی سطحی به شرح زیر است:

قیمت زهکشی سطحی

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.