جوشکار اسکلت ساختمان

جوشکاری یکی از مسائل مهم و کاربردی در ساختمان سازی است. فرآیندی که برای برش دادن و جوش دادن اتصالات در تمامی سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.  به دلیل اهمیت بسیار زیادی که دانش و تجربه در کیفیت اجرای جوشکاری دارد، بهتر است که اجرای آن به دست جوشکارهای ماهر و مجرب سپرده شود. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- ساخت مقاطع اسکلت فلزی

- نصب اسکلت فلزی

قیمت جوشکار اسکلت ساختمان به شرح زیر است:

قیمت جوشکار اسکلت فلزی

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.