تخریب ساختمان

تخریب یکی از مهمترین فعالیت های ساختمانی قبل از شروع پروژه ساخت یا بازسازی است. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر ست:

- تخریب اسکلت فولادی

- تخریب اسکلت بتنی

- تخریب تیغه های داخلی

- تخریب ساختمان بنایی


قیمت تخریب ساختمان به شرح زیر است:

قیمت تخریب ساختمان

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.