بندکشی نمای آجری

بندکشی نما یکی از آخرین مراحل بنایی در ساختمان ها است، این عملیات به دلیل روکار بودن آن بسیار حائز اهمیت است و باید مراقب بود که به نمای ساختمان و زیبایی آن خدشه ای وارد نشود، به همین دلیل این کار را باید به افراد متبحر سپرد تا از کیفیت آن مطمئن بود. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- بندکشی آجر نما

- ترمیم بندکشی آجر نما

قیمت بندکشی نمای آجری به شرح زیر است:

قیمت بندکشی نمای آجری

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.