آرماتوربندی تیر و ستون

بتن در ناحیه کششی ضعیف عمل می کند و همچنین رفتار تردی دارد، برای بهبود عملکرد بتن، در سازه های بتنی از میلگردهای فولادی در کنار بتن استفاده می شود، قبل از اجرای بتن میلگردهای فولادی اجرا می شوند که به این عمل آرماتوربندی گفته می شود. در اجرای آرماتوربندی، میلگرد با اندازه مناسب بر اساس طراحی و نقشه سازه تهیه شده و مناسبترین روش برای اجرای آرماتوربندی و نحوه قرار گرفتن آرماتور و میلگردها توسط مهندس سازه انتخاب می‌شود و در نهایت قالب بندی و بتن ریزی انجام می‌گیرد. 

قیمت اجرای آرماتوربندی تیر و ستون به شرح زیر است:

قیمت آرماتوربندی تیر و ستون

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.