سقف

عملیات ساخت سقف بر اساس جزئیات مندرج در نقشه های اجرایی، مشخصات فنی خصوصی و دستورات دستگاه نظارت صورت گیرد. بسته به نوع اسکلت ساختمان باید برای انجام کار ممتد و بدون وقفه بر اساس برنامه زمان بندی اجرای عملیات، تدابیر لازم اتخاذ شده باشد. سقف های رایج عبارت است از: - سقف تیرچه - سقف عرشه فولادی - سقف کوبیاکس - سقف وافل