نما کاری ساختمان

با توجه به اینکه نما پوشش بیرونی ساختمان را شامل می شود در انتخاب آن باید به مسائل اقتصادی، اقلیمی و کاربری ساختمان توجه شود. انواع نما بر اساس جنس مصالح مصرفی عبارت است از: - نمای سنگی - نمای شیشه ای - نمای کامپوزیت - نمای سیمانی - نمای آجری - نمای ترمووود