خاکبرداری ساختمان

خاکبرداری و گودبرداری ساختمان اولین مرحله از اجرای سازه است که توسط تجهیزات و ماشین آلات خاکبرداری از جمله لودر و بیل مکانیکی انجام می‌شود. مطالعه و بررسی وضعیت تاسیسات و سازه‌های مجاور، انجام آزمایش های مکانیک خاک در محل پروژه، ایمن سازی ساختمان های مجاور در هنگام گودبرداری و همچنین انتخاب نوع سازه نگهبان جهت پایدارسازی گودبرداری را می‌توان از جمله مهمترین اقدامات لازم پیش از شروع اجرای خاکبرداری و گودبرداری ساختمان دانست.
مراحل خاکبرداری خاکبرداری به صورت قسمت بندی یا پنل بندی شده از سر ترانشه شروع شده و در ادامه طی مرحله‌های خاکبرداری، با ارتفاع و طول مشخص، ادامه پیدا می‌کند. عملیات خاکبرداری در داخل گود به فاصله حداقل 50 سانتیمتر از خط پروژه، با استفاده از ماشین آلاتی چون لودر (که دقت اجرایی کمتری دارند) امکان پذیر است ولی محدوده 50 سانتیمتری از خط پروژه باید با استفاده از ماشین آلاتی با دقت بالاتر مانند بیل مکانیکی خاکبرداری انجام شود.

دسته بندی خدمات خاکبرداری ساختمان

برای مشاهده سرویس مورد نظر بر روی آن کلیک کنید.