نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مناقصه
شرکت مهندسین مهراز گستر پاسارگاد کیش
۱۳۹۷/۳/۱۰
هرمزگان
۳۹۲ نفر بازدید
مناقصه
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
خراسان رضوي
۹۸ نفر بازدید
مناقصه
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
۱۳۹۷/۱/۲۸
زنجان
۴۴ نفر بازدید
مناقصه
شرکت برق منطقهای باختر
۱۳۹۷/۱/۱۸
مركزي
۴۶ نفر بازدید
مناقصه
وزارت جهاد کشاورزی
۱۳۹۷/۱/۱۹
تهران
۵۱ نفر بازدید
مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
۱۳۹۷/۱/۳۰
تهران
۴۷ نفر بازدید
مناقصه
شرکت تعاونی مسکن دارایی خراسان
خراسان رضوي
۳۶ نفر بازدید
مناقصه
شهرداری بافق
۱۳۹۷/۱/۹
يزد
۳۷ نفر بازدید
مناقصه
اداره مهندسی و املاک بانک ملی ایران
۱۳۹۷/۲/۲۵
تهران
۴۱ نفر بازدید
مناقصه
گروه صنایع شهید توحیدی
۱۳۹۷/۱/۲۲
تهران
۳۸ نفر بازدید
مناقصه
شرکت برق منطقه ای خوزستان
۱۳۹۷/۱/۲۸
خوزستان
۳۰ نفر بازدید
مناقصه
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
۱۳۹۷/۲/۵
كهكيلويه و بويراحمد
۲۵ نفر بازدید
مناقصه
شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی
۱۳۹۷/۱/۲۲
تهران
۳۶ نفر بازدید
مناقصه
شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی
۱۳۹۷/۱/۲۲
تهران
۳۲ نفر بازدید
مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
۱۳۹۷/۱/۱۹
تهران
۴۶ نفر بازدید
مناقصه
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
۱۳۹۷/۱/۱۵
خراسان جنوبي
۳۴ نفر بازدید
مناقصه
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان جنوبی
۱۳۹۷/۱/۱۹
خراسان جنوبي
۲۸ نفر بازدید
مناقصه
شرکت مخابرات استان قم
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
قم
۳۰ نفر بازدید
مناقصه
اداره کل نوسازی مدارس استان تهران
۱۳۹۷/۱/۱۵
تهران
۲۶ نفر بازدید
مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری
۱۳۹۷/۱/۱۹
چهارمحال بختياري
۳۰ نفر بازدید