بیشتر
۸ مرداد ۱۳۹۷

ذینفعان هوشمندسازی تهران چه کسانی هستند؟

بیشتر
۱۷ تیر ۱۳۹۷

اینوتکس، دورهمی اهالی ایده های ناب

بیشتر
۱۰ تیر ۱۳۹۷

خودروهای متصل؛ انقلابی در حمل و نقل شهری

بیشتر
۶ تیر ۱۳۹۷

چالش های هوشمندسازی تهران

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10