بیشتر
۱۰ آذر ۱۳۹۷

چالش های شهر هوشمند و راهکارهای اجرایی برای آن ها

بیشتر
۱۳ آذر ۱۳۹۷

پارکینگ هوشمند (Smart Parking)

بیشتر
۵ آذر ۱۳۹۷

شهر هوشمند در ایران و چالش های تحقق آن

بیشتر
۲۲ آبان ۱۳۹۷

چالش های پیش روی شهرهای هوشمند جهان کدامند؟

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10