بیشتر
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تهران هوشمند چه زیرساخت هایی نیاز دارد؟

بیشتر
۲ خرداد ۱۳۹۷

امواج الکترومغناتیسی و راهکارهای ایمن سازی ساختمان های مختلف

بیشتر
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

نقش استارتاپ ها در هوشمندسازی شهر

بیشتر
۲۵ اسفند ۱۳۹۶

پیش به سوی اقتصاد هوشمند در سال جدید

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10