بیشتر
۱۹ تیر ۱۳۹۷

عبدالرضا جباری کارگاه «برنامه موفقیت» را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند.

بیشتر
۲۳ دی ۱۳۹۶

دوره های آموزش مدل سازی ساختمان برپایه BIM

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10