بیشتر
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

معرفی مشخصات مصالح در نرم افزار ETABS

بیشتر
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

گریدبندی ارتفاعی ساختمان بتنی

بیشتر
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

گریدبندی پلانی ساختمان بتنی

بیشتر
۱۳ آذر ۱۳۹۶

بتن منعکس کننده نور یا بلینگ کریت (BlingCrete)

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10