بیشتر
۲۸ تیر ۱۳۹۷

بررسی و توضیح تخصصی کویل های سرمایش هوا

بیشتر
۲۵ تیر ۱۳۹۷

آشنایی با کویل های سرمایش هوا و ساختمان آن ها

بیشتر
۱۴ تیر ۱۳۹۷

آشنایی با سیستم های تامین آب کندانسور

بیشتر
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

تهویه ساختمان های اداری

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10