مطالب

فلسفه طراحی و اتلاف انرژی تناوبی دیوار های برشی فولادی ویژه

در ابتدا دیوار های برشی فولادی سخت نشده معرفی شده و نمونه های آن معرفی می گردد. سپس به بررسی فلسفه طراحی و اتلاف انرژی تناوبی دیوار های برشی فولادی پرداخته می شود. 
بیشتر بخوانید ...

طراحی ساختمان فولادی، سیستم های مقاوم بار برجانبی

دراکثرسازه ها به کارگیری سیستم سازه ای و اینکه از چه نوع سیستم سازه ای جهت مقابله با بارهای جانبی استفاده شود متاثر از نیاز هاییست که در پلان معماری می باشد بدین معنا …
بیشتر بخوانید ...

طراحی ساختمان فولادی، پلان معماری و قوانین شهر سازی

اولین گام برای خلق هر بنا وجود یک نیاز می باشد نیازی که عامل توسعه شهر نشینی و پیدایش سازه های بلند مرتبه شده است. این نیاز توسط کارفرمایان با مهندسین مشاور حوزه طراحی …
بیشتر بخوانید ...

مقاومت نهایی دیوار برشی فولادی ویژه

مقاومت نهایی دیوار برشی فولادی ویژه در حالت های مختلف اتصالات تیر به ستون قاب مرزی با استفاده از تحلیل پلاستیک در این مقاله بررسی می شود. و همچنین مکانیزم پلاستیک …
بیشتر بخوانید ...
مشاهده موارد بیشتر...