بیشتر
۳ بهمن ۱۳۹۶

مقاومت المان مرزی افقی(HBE) دیوار برشی فولادی

بیشتر
۳۰ دی ۱۳۹۶

سیستم ساختمانی قاب ساده

بیشتر
۳۰ دی ۱۳۹۶

مفصل پلاستیک و تغییر شکل های فرا ارتجاعی

بیشتر
۲۷ دی ۱۳۹۶

تحلیل و مدل سازی دیوار برشی فولادی

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10