بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بررسی حمل مصالح در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه

بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۶

حمل آهن آلات - بررسی آیتم ها در فهرست بها ابنیه سال 1396

بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۶

تجهیز کارگاه - بررسی روش ها و دلایل عدم پرداخت در صورت وضعیت

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10