بیشتر
۲۲ آذر ۱۳۹۶

بررسی انواع کسورات در قرارداد های عمرانی

بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۶

ضرایب پیمان و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت

بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۶

بررسی حمل مصالح در فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه

بیشتر
۲۰ آذر ۱۳۹۶

حمل آهن آلات - بررسی آیتم ها در فهرست بها ابنیه سال 1396

  • تعداد موارد نمایش
  • از 10