ساختار شکست کار اسکلت بتنی

۳۱ تیر ۱۳۹۸
بروز شده در۱۳۹۸/۷/۷

مراحل ساخت اسکلت بتنی

 • ابتدا کارفرما موظف است برای انجام مراحل قانونی و کسب مجوز مربوطه به سازمان ها و دیگر مراجع ذیربط مراجعه می کند. 
 • شناخت خصوصیات زمین برای برآوردهای طراحی 
 • اماده سازی محوطه 

استقرار عوامل اجرایی و شروع کار برای انجام مراحل مختلف اجرا ساختمان بتنی به شرح زیر است :

 • گودبرداری
 • پیاده کرده نقشه
 • بتن مگر
 • آرماتور بندی
 • آرماتورهای ریشه یا انتظار
 • نحوه اتصال شبکه میلگرد به ریشه
 • قالب بندی فونداسیون
 • بتن ریزی پی
 • ستون
 • قرار دادن قالب کف تیرها بر روی شمع ها
 • تیرچه گذاری ( تیرچه بلوک سقف )
 • بستن تیر پاگرد
 • بستن میلگردهای پله
 • سقف
 • بتن ریزی تیرهای سقف و راه پله
 • عایق کاری
 • اجرای سقف کاذب

در زیر ساختار شکست کار مراحل مختلف اجرای اسکلت بتنی نمایش داده شده است:

اسکلت بتنی