دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 پنجره نصب پنجره عدد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 نصب پنجره نصب پنجره روز مزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده