دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 وافل اجرای سقف وافل مترمربع ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده