دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 پی کنی پی کنی با دست مترمکعب ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 پی کنی پی کنی با دست روز مزد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده