نصب کلید و پریز هوشمند

این قیمت برای نصب حداقل 10 عدد است.

عدد

200,000 تومان

1402/10/4

راه اندازی پرده هوشمند

-

عدد

500,000 تومان

1402/10/4

نصب تاچ پنل هوشمند

-

عدد

400,000 تومان

1402/10/4