دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۶,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 پشم سنگ اجرای پشم سنگ مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 فوم پلی استایرن اجرای فوم پلی استایرن مترمربع ۴۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 الاستومری اجرای الاستومری مترطول ۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 الاستومری اجرای الاستومری مترطول ۲,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 الاستومری اجرای الاستومری مترطول ۳,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 الاستومری اجرای الاستومری مترطول ۳,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده