دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 لچکی بام اجرای لچکی بام مترطول ۱۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 لچکی بام اجرای لچکی بام روز مزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده