دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 قالب بندی اجرای قالب بندی دیوار حائل مترمربع ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 قالب بندی اجرای قالب بندی دیوار حائل روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده