دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 آجری اجرای آجر نما مترمربع ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 آجری اجرای آجر نما روز مزد ۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 ترمووود اجرای نمای ترمووود مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 سنگی اجرای نمای کلاسیک مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 سنگی اجرای نمای رومی مترمربع ۲۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 سنگی اجرای سنگ نما گرانیت،40 طولی مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 سنگی اجرای سنگ نما گرانیت،60 طولی مترمربع ۳۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 سنگی اجرای سنگ نما تراورتن،40 طولی مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 سنگی اجرای سنگ نما تراورتن،60 طولی مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 سنگی اجرای سنگ درپوش مترطول ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 سنگی اجرای سنگ صراحی عدد ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 سیمانی اجرای سیمان شسته مترمربع ۲۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 سیمانی اجرای سیمان پلاستر و سیمان سفید مترمربع ۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 سیمانی اجرای نمای سیمانی روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده