دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 سیمانی اجرای سیمان شسته مترمربع ۲۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 سیمانی اجرای سیمان پلاستر و سیمان سفید مترمربع ۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 سیمانی اجرای نمای سیمانی روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده