دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 تیرچه اجرای سقف تیرچه با بلوک مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 تیرچه اجرای سقف تیرچه با یونولیت مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 تیرچه کرومیت اجرای سقف تیرچه کرومیت با بلوک مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 تیرچه کرومیت اجرای سقف تیرچه کرومیت با یونولیت مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 عرشه فولادی اجرای سقف عرشه فولادی مترمربع ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 کوبیاکس اجرای سقف کوبیاکس مترمربع ۳۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 دال بتنی اجرای سقف دال بتنی مترمربع ۴۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 وافل اجرای سقف وافل مترمربع ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 پیش تنیده اجرای سقف پیش تنیده مترمربع ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده