دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 بلوکاژ اجرای بلوکاژ مترمکعب ۵,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 بلوکاژ اجرای بلوکاژ روز مزد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده