دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 چهارچوب و فریم پنجره ها اجرای چهارچوب فلزی و فریم فلزی پنجره ها عدد ۱۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 چهارچوب و فریم پنجره ها اجرای چهارچوب و فریم پنجره ها روز مزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده